no 4 5 6 7 8
photo
name Makoto Shimoda Yasuo Miyachi Satoru Kitayama Hideaki Sugihara Hiroya kawaguchi
height 168 170 171 178 171
age 22 26 18 24 23
position PG G F PG G
no 9 10 11 12 13
photo
name Shota Ekawa Yoshitugu Maeda Katsuji Suzuki Ken Horiuchi
height 175 172 173 179
age 18 41 33 27
position SG F F C
14 15
photo
name Shohei Katashima Kosuke Ishii
height 177 180
age 20 23
position SG F