Deutsche Nederlands
.


5.
Über die Arbeit Universell oder suchen Sie den höchsten Wert.Over het werk
Over het werk-Universeel of op zoek naar de hoogste waarde.詳細項目 Detail items 详细项目


*P261
(1) Verschiedene Interpretationen sind erforderlich. Das Kunstwerk ist ein Komplex formaler Inhalte.
(1) Er zijn verschillende interpretaties vereist. Het kunstwerk is een complex van formele inhoud.


*p264
(2) Kontrolle durch Wert-Existenz von Dingen, die nicht existieren
(2) Controle door waarde-existentie van dingen die niet bestaan


p267
③ Einheit der Arbeitskorrektur oder Löschung des Entwurfsstatus, der Spur
en usw.
③ Eenheid van werkcorrectie of verwijdering van conceptstatus, sporen, enz.


p270

④ Was ist die Welt in der Malerei? Sie können das ganze Ereignis auf einen Blick sehen.
④ Wat is de wereld in de schilderkunst Je kunt de hele gebeurtenis in één oogopslag zien

.

p273

⑤ Die Regeln, das Mysterium und den Wahnsinn ignorieren - die Bedeutung selbst wird zum Mysterium.
⑤ Het negeren van de regels, mysterie en waanzin - de betekenis zelf wordt een mysterie.
Lin

index.html
Top page
到首